Hvordan bruke Easy on off

Brukerveiledning for påsetting og uttak av kontaktlinser ved bruk av Easy On Off linseverktøy.

Det er viktig at du følger instruksene som er gitt av din kontaktlinsetilpasser når det gjelder bruk og stell av kontaktlinsene og etuiet.

Før du setter på og/eller tar av kontaktlinsene, er det viktig at du vasker hendene grundig med såpe og vann og tørker dem grundig. Verktøyet må på forhånd være rengjort med godkjent desinfeksjonsvæske og være helt tørt. Det anbefales å rengjøre verktøyet etter uttak så kan det lufttørke til linsene skal på igjen. NB! Verktøyet kan desinfiseres ved koking i inntil 3 minutter. NB! Hold fortrinnsvis begge øyne åpne ved bruk av verktøyet

Påsetting:

1. Legg et speil (gjerne et med forstørrelse) på et farget håndkle (da er det lettere å finne igjen kontaktlinsen hvis den skulle falle ned).

2. Sett deg ved bordet, hold i den tykke delen (belgen) av verktøyet med tommelen på øyemerket, og enden pekende inn mot håndflaten. Bruk den hånden du skriver med, eller den hånden som er mest stødig, til å holde verktøyet.

3. Hold verktøyet vertikalt, uten å klemme på belgen, og plasser kontaktlinsen i «skålen» på tuppen av verktøyet. Linsen skal bare balansere i skålen, holdes den fast har du fått klemt på belgen, skapt vakuum.

4. Bøy hodet over speilet og hold det i ca 90 grader. Med den frie hånden holder du øyelokkene bort fra øyet samtidig som du fører verktøyet med linsen opp til øyet, slik at linsen kommer i kontakt med og legger seg på øyet. Det kan være at det er nødvendig å gi linsen en liten dytt for at den skal legge seg på øyet. Dette gjøres ved å klemme forsiktig på belgen (den tykke delen av verktøyet).

NB! Det er viktig at linsen ligger horisontalt / i vater under påsettingen. For noen kan det være OK å bytte hånd før nummer to linse skal settes på og/eller tas av.

Sklerale linser skal fylles helt opp til randen med fysiologisk saltvannsoppløsning, (kjøpt hos optiker/apotek) før de settes på øyet.

Uttak:

1. Sitt ved bordet med hodet bøyd i ca 90 grader over speilet.

2. Klem inn belgen på verktøyet med den hånden du skriver med, eller den hånden som er mest stødig. Start med å klemme inn litt av gangen, du må prøve deg frem til hvor mye vakuumkraft som trengs. Ikke vær redd for å klemme belgen helt inn/sammen.

3. Samtidig som øyelokkene holdes bort fra øyet med den frie hånden, fører du tuppen/»skålen» av verktøyet inn på linsens øvre halvdel. Slipp så opp trykket på belgen. Hvis det er nok vakuumkraft kan linsen «vippes» tålmodig av øyet. Dersom verktøyet slipper fra linsen, gjentas forsøket med noe hardere innklemming av belgen. Det kan være et alternativ å føre verktøyet inn mot nederste halvdel av linsen, men erfaring tilsier at å bruke verktøyet på øvre halvdel er best. NB! Det er viktig at «skålen» på tuppen av verktøyet settes vinkelrett på øvre, alternativt nedre del av linsen. Tuppen / «skålen» skal ikke berøre øyet.

Tips: dersom linsene sitter «bom fast», drypp øynene med saltvannsoppløsning og blunk noen ganger. Fest så sugekoppen til linsen, bøy hodet bakover og se ned, prøv deretter å vippe linsen av. Da pleier den å løsne.

Alternativ prosedyre (gjelder for myke og formstabile kontaktlinser, ikke sklerale). Speilet kan i tillegg til å ligge, stå skrått eller henge på vegg.

Påsetting:

Stå/sitt foran speilet mens du klemmer inn belgen «bittelitt», akkurat tilstrekkelig til å skape nok vakuumkraft til å holde linsen i «skålen». Plasser linsen i skålen og slipp opp trykket på belgen. Med den frie hånden holder du øyelokkene bort fra øyet samtidig som du fører verktøyet med linsen til øyet slik at linsen kommer i kontakt med og legger seg på øyet. Det kan være at det er nødvendig å gi linsen en liten dytt for at den skal legge seg på øyet. Dette gjøres ved å klemme forsiktig på belgen.

For noen kan det være OK å bytte hånd før nummer to linse skal settes på og/eller tas av.

Uttak:

Stå/sitt foran speilet mens du klemmer inn belgen akkurat tilstrekkelig til å skape nok vakuumkraft til at kontaktlinsen fester seg til verktøyet . Her må du prøve deg frem, så begynn forsiktig. Med den frie hånden holder du øyelokkene bort fra øyet samtidig som du fører verktøyet mot øvre del av linsen. Når skålen er plassert på linsen, slipper du opp trykket på belgen. Kontaktlinsen fester seg nå til verktøyet, og kan «vippes» tålmodig ut av øyet. Dersom verktøyet glipper fra linsen, må prosedyren gjentas med noe større innklemming av belgen, større vakuumtrykk. Ikke vær redd for å klemme belgen helt inn/sammen. Gå varsomt frem. Tuppen / «skålen» skal ikke berøre øyet.

Kontaktlinsene rengjøres og oppbevares i henhold til opplæring gitt av din kontaktlinsetilpasser.

Mange opplever at det er vanskelig å sette på og ta av linser i starten. Prøving og feiling er vanlig! Vær tålmodig, be om råd, og husk øvelse gjør mester.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.